03/12/2021
הנתונים מבוססים על תחזית השירות המטאורולוגי .
02/12/2021 06:00 עודכן
 שעה זמןטמפכיון רוחמהירות רוחתיאורגשםמרגיש 
13220211203לילה13מערבית11מעונן חלקית013
13820211203בוקר16דרום מערבית14מעונן חלקית016
131420211203צוהריים23דרום מערבית6מעונן023
132020211203ערב16צפון מערבית8מעונן חלקית016