03/12/2021
הנתונים מבוססים על תחזית השירות המטאורולוגי .
02/12/2021 06:00 עודכן
 שעה זמןטמפכיון רוחמהירות רוחתיאורגשםמרגיש 
19220211203לילה12מערבית10מעונן חלקית011
19820211203בוקר16מערבית9מעונן חלקית016
191420211203צוהריים21צפון מערבית6מעונן021
192020211203ערב16צפון מערבית11מעונן חלקית016