03/12/2021
הנתונים מבוססים על תחזית השירות המטאורולוגי .
02/12/2021 06:00 עודכן
 שעה זמןטמפכיון רוחמהירות רוחתיאורגשםמרגיש 
27220211203לילה16מערבית5מעונן חלקית016
27820211203בוקר17מערבית11מעונן חלקית017
271420211203צוהריים21דרומית3מעונן021
272020211203ערב17דרום מערבית11מעונן חלקית017