27/11/2021
הנתונים מבוססים על תחזית השירות המטאורולוגי .
27/11/2021 00:00 עודכן
 שעה זמןטמפכיון רוחמהירות רוחתיאורגשםמרגיש 
6220211127לילה14צפון מערבית4מעונן חלקית014
6820211127בוקר16צפון מזרחית2מעונן חלקית016
61420211127צוהריים23דרום מזרחית7מעונן023
62020211127ערב18דרום מערבית5מעונן018