27/11/2021
הנתונים מבוססים על תחזית השירות המטאורולוגי .
27/11/2021 06:00 עודכן
 שעה זמןטמפכיון רוחמהירות רוחתיאורגשםמרגיש 
7220211127לילה15דרום מערבית15מעונן חלקית015
7820211127בוקר17מערבית11מעונן חלקית017
71420211127צוהריים26דרום מזרחית7מעונן026
72020211127ערב18צפון מערבית11מעונן018