03/12/2021
הנתונים מבוססים על תחזית השירות המטאורולוגי .
02/12/2021 06:00 עודכן
 שעה זמןטמפכיון רוחמהירות רוחתיאורגשםמרגיש 
7220211203לילה14דרום מערבית9מעונן חלקית014
7820211203בוקר16דרום מערבית21מעונן חלקית016
71420211203צוהריים22דרום מערבית8מעונן022
72020211203ערב16דרום מערבית18מעונן חלקית016