בני ברק
הנתונים מבוססים על תחזית השירות המטאורולוגי .
27/11/2021 00:02 עודכן
 שעה תאריךיוםזמןטמפכיון רוחמהירות רוחתיאורגשםמרגיש 
9142021112727/11/2021שבתצוהריים25דרום מזרחית7מעונן025
9142021112828/11/2021ראשוןצוהריים25מזרחית12מעונן חלקית025
9142021112929/11/2021שניצוהריים28דרום מזרחית7מעונן חלקית028
9142021113030/11/2021שלישיצוהריים26צפון מזרחית17מעונן026
9142021120101/12/2021רביעיצוהריים20דרום מזרחית28גשם1.1320
9142021120202/12/2021חמישיצוהריים21דרום מזרחית6מעונן חלקית021
9142021120303/12/2021שישיצוהריים20דרום מזרחית6מעונן020
9142021120404/12/2021שבתצוהריים21צפון מזרחית19מעונן חלקית021